Beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa határozata alapján 2021-2022 nevelési évre az óvodai és a bölcsődei beiratkozás a következő időpontokban lesz:

                                                                                         2021. április 26.    8-17 óráig
                                                                                  2021. április 27 – 28.     8 – 15 óráig


   A beíratáshoz szükséges:
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • TAJ száma
  • lakcímkártyája,
  • a szülő lakcímkártyája.

A köznevelési törvény értelmében azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik az 3. életévüket.

Be kell íratni azokat a gyermekeket is, akik a 2021/2022. nevelési év második félévében töltik be a 3. életévüket és óvodai elhelyezést igényelnek.

A beiratkozás személyes részvétel esetén a szokásos módon történik, az óvoda -a járványügyi szempontok figyelembevételével - beosztást készít a beiratkozás időpontjára vonatkozóan.

Előzetes bejelentkezés alapján várjuk az érdeklődőket intézményünkben.

A bejelentkezés módja:
  • telefonon: +36 30 298 1872 számon
  • e-mail: ovoda@zelkanet.hu
A beiratkozásra lehetőség van elektronikus úton is az intézmény honlapján található „Óvodai jelentkezési lap”, valamint „Bölcsődei felvételi kérelem” kitöltésével, melyet a következő e-mail címre várjuk:
ovoda@zelkanet.hu
Kovács Imréné
intézményvezető