Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Étkezés

Az óvodai étkezésért térítési díjat kell fizetni. Az étkezési díjak befizetése minden hónapban az élelmezésvezető által kiállított csekken történik. A térítési díjakkal kapcsolatos észrevételeiket az élelmezésvezetővel kell egyeztetni.

Az adható kedvezményekről, azok jogosultsági és igénylési feltételeiről a jogszabályokban meghatározottak figyelembe vételével az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és Házirendje rendelkezik.

A 2015. évi LXIII. törvény alapján nem kell étkezési díjat fizetni abban az esetekben, ha

            - a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
            - tartósan beteg vagy fogyatékos, 
            - a családban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
            - családban három vagy több gyermeket nevelnek,
            -a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
            - a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át.

Az ingyenes étkezéshez nyilatkozatot kell kitöltenie a szülőnek.