Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
Intézményünkről
Intézményünk Zalalövő város, központjában, egy szép tágas ligettel körülvett területen található. Gyönyörűen felújított, korszerű épületben várjuk gyermekeinket. Arra törekszünk, hogy számukra szeretetteljes, biztonságos, kiegyensúlyozott légkört teremtsünk, ahol a bölcsődés és az óvodás gyermekek jól érzik magukat. Óvodánkban 1 bölcsődei csoport és 4 óvodai csoport működik. Csoportszobáink szépek, esztétikusak, jól felszereltek. Tornaszobánkban a gyermekek rendszeresen mozoghatnak, erősödhetnek,  jól felszerelt park jellegű udvarunkban biztonságos játékok segítik a gyermekek mozgásigényének kielégítését.

Intézményünkben a nevelés tevékenységbe ágyazva, játékon keresztül, sok tapasztalatszerzéssel és élményszerzéssel valósul meg. Azt valljuk, hogy a mindennapi nevelőmunkában nagyon fontos a tapasztalás, a személyes élmények, ezek feldolgozása, ezért gyermekeink az ismereteket játékos formában tevékenykedés közben, észrevétlenül sajátítják el. Az ösztönös, természetes kíváncsiságból adódó ismeretszerzés fontos szerepet játszik a tanulásban. Tapasztalatot szereznek a séták, kirándulások és különböző tevékenységek alkalmával.

Célunk, hogy elősegítsük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az életkori és egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.

Kovács Imréné
intézményvezető

Kapcsolat

8999 Zalalövő, Deák Ferenc u. 5-7.