Honlap testreszabása
készítette a honlap.huÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Zalalövői Borostyán Óvodában és Mini Bölcsődében 2024-2025 nevelési évre az óvodai és bölcsődei beiratkozás a következő időpontokban lesz:

                             2024. április 22.    8-17 óráig
                      2024. április 23 – 24.     8 – 15 óráig


A beíratáshoz szükséges:
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • TAJ száma
  • lakcímkártyája,
  • a szülő lakcímkártyája.

A köznevelési törvény értelmében azokat a gyermekeket kell beíratni, akik
2024. augusztus 31-ig betöltik az 3. életévüket.

Be kell íratni azokat a gyermekeket is, akik a 2024/2025. nevelési év második félévében töltik be a 3. életévüket és óvodai elhelyezést igényelnek.
A beiratkozás személyes részvétellel a szokásos módon történik.


A bejelentkezés módja:
telefonon +36 30 298 1872 számon
e-mail: ovoda@zelkanet.hu
A bölcsődei beiratkozáshoz szükséges „Bölcsődei felvételi kérelem” az intézmény honlapjáról letölthető: www.borostyanovi.hu


                                                                         Kovács Imréné
                                                                                 igazgató
Intézményünkről
Intézményünk Zalalövő város, központjában, egy szép tágas ligettel körülvett területen található. Gyönyörűen felújított, korszerű épületben várjuk gyermekeinket. Arra törekszünk, hogy számukra szeretetteljes, biztonságos, kiegyensúlyozott légkört teremtsünk, ahol a bölcsődés és az óvodás gyermekek jól érzik magukat. Óvodánkban 1 bölcsődei csoport és 4 óvodai csoport működik. Csoportszobáink szépek, esztétikusak, jól felszereltek. Tornaszobánkban a gyermekek rendszeresen mozoghatnak, erősödhetnek,  jól felszerelt park jellegű udvarunkban biztonságos játékok segítik a gyermekek mozgásigényének kielégítését.

Intézményünkben a nevelés tevékenységbe ágyazva, játékon keresztül, sok tapasztalatszerzéssel és élményszerzéssel valósul meg. Azt valljuk, hogy a mindennapi nevelőmunkában nagyon fontos a tapasztalás, a személyes élmények, ezek feldolgozása, ezért gyermekeink az ismereteket játékos formában tevékenykedés közben, észrevétlenül sajátítják el. Az ösztönös, természetes kíváncsiságból adódó ismeretszerzés fontos szerepet játszik a tanulásban. Tapasztalatot szereznek a séták, kirándulások és különböző tevékenységek alkalmával.

Célunk, hogy elősegítsük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az életkori és egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.

Kovács Imréné
intézményvezető

Kapcsolat

8999 Zalalövő, Deák Ferenc u. 5-7.